Vzdelávacia aktivita – Recy kŕmidlo pre vtáčiky

Výchovno-vzdelávací cieľ aktivity:
V skupine útvarov identifikuje kruh, štvorec, trojuholník /obdĺžnik/ .
Apelovať na recykláciu a znovu využitie odpadu.
Posilňovanie drobného svalstva rúk.

Pomôcky : pšenica, jačmeň ,orechy ,hrozienka , proso , priehľadná uzatvárateľná nádoba , hrnček ,PET fľaša 5l ,samolepiaca fólia

Popis aktivity:
Do priehľadnej nádoby sme postupne nasypali všetko „papaníčko “ – potravu pre vtáčiky, deti sa oboznamovali s jednotlivými druhmi a ich názvami pšenica, jačmeň ,orechy, hrozienka , proso .

Na pripravenú PET fľašu (vyrezaný otvor) deti nalepovali geometrické tvary zo samolepiacej fólie ,jednotlivé tvary deti pomenovávali – aký tvar ideš nalepiť ?

Cez vyrezaný otvor sme vhadzovali potravu pre vtáčiky – posilňovanie drobného svalstva rúk.

Na záver som poukázala na recykláciu a znovu využitie odpadu , vyzvala deti ,aby aj oni doma podobným spôsobom využili nepotrebný „odpad“ a premenili ho na užitočnú vec.
Kŕmidlo sme zavesili na školskom dvore .Pravidelne chodíme kontrolovať koľko už vtáčiky vyzobkali a či už môžeme doplniť „papaníčko “ – potravu pre vtáčiky .

Vzdelávacia aktivita – Zafarbený ľad

Výkonový štandard:
96 Opíše vybrané prírodné javy a podmienky zmeny ich fungovania na základe vlastného pozorovania a skúmania (svetlo a tiene, teplo a horenie, topenie a tuhnutie, vyparovanie, rozpúšťanie, zvuk, sila a pohyb).
179Ovláda základy miešania farieb.
182Hravo experimentuje s farbami.

Výchovno-vzdelávací cieľ:
Rozširovať aktuálne predstavy detí o vybraných prírodných javoch a spolu s deťmi  ich skúmať
Aktívne sa podieľať na experimente; poznávať viacerými zmyslami
Spoznávať vlastnosti ľadu v rôznych podmienkach
Fixovať vedomosti o zmiešavaní farieb.

Popis aktivity:
Predchádzajúci deň sme si do nádob na ľad naliali zafarbenú vodu (použili sme potrav. farbivo) – modrú, žltú, červenú – čiže základné farby – a dali zamraziť.
V deň aktivity sme si nachystali misky a farebné kocky ľadu. Deťom som dávala otázky typu: „Aká farba, si myslíte, že vznikne, ak zmiešame modrú a červenú“? „Z akých dvoch farieb získame zelenú?“
V ďalších dvoch miskách boli kocky ľadu – jednu sme posolili, do druhej pridali cukor. Deti som vyzvala, aby sa pokúsili odhadnúť, ktorá z kociek sa skôr roztopí. Všetky tipy sme zapísali :o)

Prvé výsledky sme mohli pozorovať už po pár minútach

Tak a tu je dôkaz: deti sa presvedčili o tom, že soľ naozaj viac napomáha topeniu ľadu (práve preto sa cesty v zime „necukrujú“, ale solia :o)

V iných miskách boli rovnaké kúsky ľadu, no jeden sme nechali voľne na stole, druhú misku sme položili na teplý radiátor. V tomto prípade boli všetky tipy detí správne :o)

Na záver sme ľady použili na maľovanie – deti si to naozaj užili :o)

 

Vzdelávacia aktivita – Nepravý sneh

Výkonový štandard:
Vhodne využíva či spracúva materiály pri modelovaní objektov alebo výrobe jednoduchých nástrojov.
Modeluje tvary z mäkkej modelovacej hmoty.

Výchovno-vzdelávací cieľ:
Posilňovať svalstvo rúk; skvalitňovať jemnú motoriku
Aktívne sa zapájať pri experimentovaní; pracovať podľa návodu

Popis aktivity:
Túto zimu nie a nie nasnežiť, tak sme sa s predškolákmi rozhodli zahanbiť Pani Zimu – vyrobili sme si sneh sami :o)
Príprava na výrobu nášho snehu nebola náročná. Balenie sódy bikarbóny sme dali v predchádzajúci deň zamraziť. Nachystali sme si studenú vodu. Sódu deti nasypali do väčšej misy. Deti sa jej mohli dotknúť, ovoňať ju; zopakovali sme si, kde všade sa používa.

Ďalším krokom bolo pomalé prilievanie studenej vody.

Lyžicou, potom aj rukami, sme vypracovali akoby „cesto“.

Rozdelili sme sa do skupiniek a mohli sme začať modelovať snehuliakov. Deti porovnávali vlastnosti sódy pred a po pridaní vody a tiež to, aký je rozdiel medzi naozajstným a tým našim snehom.

Po skončení modelovania sme neodolali a snehuliakov „roztopili“ pomocou octu. Túto chemickú reakciu už deti poznali z predchádzajúcich pokusov, no tešili sa, ako keď sme to skúšali po prvýkrát :o)

Výchovno – vzdelávacia aktivita “Na lekára”

Spoznávať základnú pracovnú náplň vybraných profesií (napr. lekár )

Pomôcky : rýchloobväzy , obväzy , striekačky ,leukoplast , rukavice ,rúška , plášť, stetoskop… atď .

Krátkym príbehom – motiváciou som deťom priblížila ako bude hra prebiehať. Ukázali sme si a pomenovali pomôcky ,deti sa oboznámili s ich využitím.

Pripravili sme si čakáreň a určili sme si pravidlá hry : lekár vyzve pacienta menom ,ten prichádza do ordinácie , pozdraví sa, lekár sa opýta čo pacienta trápi atď. / formovanie komunikačných zručností /

Lekár pacientovi ošetril „boľačku“ – zaviazal , zalepil , popočúval hračkárskym stetoskopom či srdiečko správne búcha ,pichol injekciu atď.

Vlastný tlkot srdiečka si každý skutočným stetoskopom /s pomocou uč. / popočúval sám.

Deti si krásne striedali úlohy v hre (lekár – pacient). Hra sa im veľmi páčila a nechcelo sa im ju ukončiť .

Precvičili sme si trpezlivosť , striedanie úloh v hre, komunikačné a poznávacie zručnosti ,priblížili sme si prácu lekára a dodali sme si vzájomne odvahy na návštevy lekárov do budúcnosti.

MIKULÁŠ

Mikuláš, Mikuláš, priateľ náš starý,

každý rok nosievaš do okien dary.

Mikuláš, Mikuláš, ty veľký svätý,

každý rok myslievaš na dobré deti!

 

 

 

 

Milí rodičia a milé deti,

do našej škôlky zavíta MIKULÁŠ. Mikulášsku nádielku bude
rozdávať spolu so svojimi pomocníkmi všetkým dobrým deťom.

  • 4.12.2019 o 9.00 hod. – MŠ Brezová 738 + MŠ Orechová 2954/105

  • 4.12.2019 o 10.30 hod. – MŠ Lipnická 417

  • 5.12.2019 o 10.30 hod. – MŠ Lipnická 3155/118A + 394

 

Batikovanie za studena + frotáž

Kedže nám vonku pani Jeseň zafarbila prírodu do prekrásnych farieb, aj my sme sa rozhodli zahrať sa s farbami. Deti mali možnosť vyskúšať si novú techniku farbenia látky – batikovanie za studena. Učili sa správny postup a tiež skúšali vykúzliť rôzne vzory. Postačili nám batikovacie farby, stará bavlnená plachta a gumičky.  Na výsledok nedočkavo čakali a musím povedať, že malým kúzelníkom, sa šatky nesmierne podarili. Ako druhú techniku skúšali frotáž – snímanie povrchov na látku. Vonku si nazbierali rôzne listy, ktoré nafarbili temperami a cez podložku povrch otláčali. Ako doplnok sme si vyrobili pečiatky so zemiakov. Vzory boli tematické a taktiež si ich ľubovoľne otláčali na látku. Vznikli nám nádherné jesenné šatky rozličných vzorov a farieb.

ZDRAVÁ HOSTINA

Výchovno-vzdelávací cieľ aktivity:

Poznať a rozlíšiť jesenné ovocie a zeleninu a zdôrazniť, aké je dôležité pre naše zdravie


Vopred som deťom pripravila tanieriky. Poukladali sme na ne zeleninu a ovocie, ktoré si deti priniesli. Porozprávali sme sa o dôležitosti jedenia ovocia a zeleniny o ich význame pre naše zdravie a popritom deti spoznávali aj netradičné ovocie ako napr. figy a drobné kiwi.

Deti si vyberali ovocie a zeleninu na ochutnanie a rozlišovali, či išlo o zeleninu a ovocie. Zároveň opisovali chuťové pocity – sladkosť, kyslosť,… ale aj farbu, tvar ovocia a zeleniny. 


Na záver deti mali plné brušká vitamínov a zážitková akcia sa im veľmi páčila.

Pokus – Skúmame statickú elektrinu, alebo ako sme liečili nezbedného motýľa

Pomôcky: balón, kartón, hodvábny papier, lepidlo

Našu bádateľskú pozornosť sme sa tentokrát rozhodli upriamiť na statickú elektrinu. Deťom som ju chcela priblížiť hravým a im ľahko zrozumiteľným spôsobom.

V rozprávkovom príbehu dážď premočil krídla motýľovi, ktorý si nedal povedať a neukryl sa pred lejakom. No napriek tomu sme sa mu rozhodli pomôcť a krídla mu vyliečiť.

Na kartóne už na deti čakal motýlik vyrobený z hodvábneho papiera. Detí som sa spýtala, ako by sme mohli krídla „opraviť“ a uviezť ich opäť do pohybu. Ale – bez pomoci rúk. Niektoré z detí napadlo, aby sme do krídel fúkli – a – podarilo sa.

Chceli sme ale nájsť aj iný spôsob. Podala som im nafúkaný balón. Deti si ho podávali a hovorili o jeho vlastnostiach: „Je modrý“. „Je mäkký a ľahký“. „Môže ľahko prasknúť“.

Jedno z detí som vyzvala, aby si balón pošúchalo o vlasy a priložilo ku krídlam. Tadaaaá! Krídla sa zdvihli! Deťom som povedala, že za to môže statická elekrina, ktorú bežne poznáme aj pri obliekaní pulóvrov.

Všetky deti si tento pokus nadšene vyskúšali (dokonca ani dievčatám neprekážalo, že majú potom strapaté vlásky :o)))

A čo sa stalo s vyliečeným motýľom? Možno uletel do inej rozprávky…

Pokus „Lávová lampa“

Pomôcky: sklená nádoba, voda, olej, potravin. farba, šumivé tablety

S deťmi sme sa rozhodli opäť sa zahrať na malých bádateľov – tentokrát sme si vyrobili lávovú lampu. Síce nám neslúžila na svietenie, ale zábavu sme si s ňou užili.

Deti najprv naliali do nádoby vodu (nezabudli sme si zopakovať aké má vlastnosti, či vonia a akú má farbu/nefarbu:o)) Následne sme priliali olej (o ňom sme si tiež čo-to povedali) – deti pozorovali ako sa najprv „pokúša“ zmiešať s vodou, no nakoniec ostal plávať na vode. Pridali sme trocha modrého farbiva a premiešali. Zafarbila sa iba voda.

Šumivú tabletu som najprv rozdelila na menšie časti, ktoré deti vhodili do nádoby. Farebné bublinky sa postupne dostávali na povrch cez vrstvu oleja a tvorili vo fľaši krásne útvary.

Deti potom ešte experimentovali a púšťali do nádoby ďalšie a ďalšie tablety. So záujmom sledovali ako sa voda s olejom „búria“ a farebná hladina stúpa.

Na záver odkaz pre rodičov: Deti sa chystajú urobiť si pokus aj doma :o)

Pokus: Neviditeľný atrament

Pomôcky: Doska na krájanie, biely papier, nôž, malá miska, citrón, vatové tyčinky.

S deťmi sme sa rozprávali o rôznych príbehoch, rytieroch, pirátoch, o mapách k pokladom, ktoré chceme uchovať v tajnosti, ako napísať tajnú správu. A na to potrebujeme neviditeľný atrament…

Postup:

  1. Rozkrojila som citrón na polovicu a vytlačila z neho šťavu do malej misky.
  2. Deti ponorili vatovú tyčinku do citrónovej šťavy a kreslili svoju správu alebo tajnú mapu. Spočiatku sme videli čiary, ktoré deti kreslili, ale ako citrónová šťava schla na papieri, stáli sa neviditeľnými.
  3. S pomocou našej školníčky, sme dali papiere na plech a vložili do rúry (200°C).
  4. Po polhodine sa naše neviditeľné znaky začali objavovať. S pomocou pani školníčky sme vytiahli plechy z rúry a nechali vychladnúť.
  5. Naše mapy – papiere pôsobili krehko. Teplo z rúry vysušilo papier a tam, kde bol papier obzvlášť horúci, vznikli aj vypálené znaky navyše.

Čo sa teda udialo?

Papier prirodzene hnedne vekom – citrónová šťava a ohrev proces urýchlia. Je to vlastne papier, nie citrónová šťava, ktorý zhnedne. Vďaka vypáleným znakom vyzerá papier starodávne.

Papier je vyrobený zo zmesi nazývanej celulóza, ktorá je tvorená tisíckami menších čiastočiek (molekúl) glukózy (druh cukru). Kyselina citrónová v citrónovej šťave oslabuje väzby medzi čiastočkami cukru, čím sa niektoré uvoľnia. Keď sa papier zohreje na viac ako 170°C, uvoľnené čiastočky spolu reagujú. Tento chemický proces sa volá karamelizácia. Vytvoria sa nové čiastočky, ktoré majú hnedú farbu a spôsobia, že je atrament viditeľný.