Maškrta pre vtáčiky

Vzdelávacie oblasti :

 ČaP – Živočíchy

 

Výkonové  štandardy :

84/ U1 Vie, že všetky živočíchy potrebujú vzduch, vodu a potravu.

82/ U2 Vie, že rôzne druhy živočíchov vyžadujú pre svoj život rôzne druhy potravy.

86/ U2 Na základe pozorovania identifikuje rozdiely medzi živočíchmi  v potrave, ktorú rôzne živočíchy pre svoj život potrebujú

88 Opíše spôsoby starostlivosti o niektoré živočíchy.

 

Ciele :

Pestovať u detí pozitívne a ochranárske postoje k prírode

Posilňovať schopnosť riešiť kognitívne úlohy alebo problémy individuálne

Viesť deti k dbaniu o čistotu okolia počas práce aj po nej

Oboznámiť sa s názvami aj menej známych potravín vhodných pre vtáctvo

 

Pomôcky :

Obr. materiál , ITK prezentácie ,PL

Rôzne potraviny vhodné pre vtáctvo ,tuk ,hrniec, miska , motúz atď….

 

Motivácia :

Rozprávkou Zimná veveričia chalúpka – prostredníctvom príbehu sa deti dozvedeli ako sa pripravujú zvieratká v lese na zimu / chystanie zásob ,brlohu atď. /

Na ITK sme si pozreli prezentácie o vtákoch a ďalších zvieratách vo voľnej prírode počas zimného obdobia.

Porozprávali sme si o lesníkoch a ich starostlivosti o zver, ale aj o spôsoboch ako sa môžeme aj my pričiniť o zlepšenie zvládnutia zimy zvieratkám.

 

Edukačná aktivita

Výroba maškrty pre vtáčiky

Do priehľadného boxu sme si pripravili rôzne druhy potravín vhodných pre vtáčiky a to napr. : slnečnica , špalda ,pšenica ,  kukurica ,tekvicové jadierka ,vlašské orechy ,mandle ,lieskovce, hrozienka ,brusnice ,chia semienka ,proso ,ľanové semienka ,  sezam ,sušené jablká ,sušený kokos atď. Do hrnca sme vložili tuk . OBR1

Deti si ich pozorne prezreli a mnohé z nich vedeli aj pomenovať s názvami ostatných –  menej známych sme sa oboznámili.

Z tejto zmesy sme odobrali do misky ,pridali sme špaldovú krupicu a dôkladne premiešali. OBR c 4

 

Deti si pripravili motúziky s menom ktorý si každé dieťa vložilo do muffinového košíka . Vysvetlili sme si prečo je papierový košík vhodný na zavesenie do prírody / rozložiteľnosť je rýchlejšia ako napr. pri plastovej miske  / . OBR 5

Do košíka si deti lyžicou naložili zmes z misky. OBR 6

Roztopeným tukom sme zaliali zmes v košíčkoch a nechali zatuhnúť. OBR 2 -3

 

Deti si maškrty pre vtáčikov zobrali domov ,kde rovnako ako aj na ŠD pozorovali prílet vtáctva a vyzobkávanie jednotlivých chutných kúskov.

OBR 7

Do kŕmidiel na ŠD sme pravidelne dopĺňali zmes z priehľadného boxu a všímali si čo vtáčikom chutí najviac / hrozienka, jablká, brusnice, kokos a orechy.

 

Často sme aj z triedy videli ako prilietajú sýkorky ,drozdy a pochutnávajú si na nami vyrobených maškrtách.

 

 

Záver   :

 

Spoločné upratovanie deti veľmi bavilo.

 

Deti sa oboznámili s názvami aj menej známych potravín vhodných na zimné prikrmovanie vtáctva.

Pozorovali sme vtáctvo kŕmiace sa na ŠD /aj doma /

Viedli sme rozhovory o starostlivosti a pomoci zvieratkám v zimnom období.

Kŕmidlá sme dopĺňali od októbra do mája.