2%

Občianske združenie

Vážení spoluobčania, rodičia, priatelia,

Blíži sa zasa čas poukazovania 2%. Ak sa rozhodnete darovať ich práve nám, potešíme sa a postaráme sa o to, aby sa potešili aj deti.

Názov: Občianske združenie „Našim škôlkarom“

Adresa sídla: Brezová ulica 738/27, 900 42 Dunajská Lužná

Právna forma: Občianske združenie

IČO: 308 584 29

Dátum vzniku: 27. 10. 2005

MŠ Dunajská Lužná oznamuje všetkým rodičom a svojim priaznivcom, ktorí sa ešte nerozhodli komu darujú 2% so svojich daní, že tak môžu urobiť nám pre občianske združenie „našim škôlkarom

Popis krokov pre venovanie 2% z dane pre MŠ

Ak podávate daňové priznanie pre právnické osoby:

Ak vypĺňate Daňové priznanie pre právnické osoby, potom venujte pozornosť IV. Časti „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby” a prílohe k IV. časti – „Údaje o ďalších prijímateľoch“.

Do príslušných koloniek uveďte:

sumu max. 2% min. 3,32€ z vašej dane vyjadrite v €

IČO: 308 584 29

Právna forma: Občianske združenie

Obchodné meno: Občianske združenie „Našim škôlkarom“

Sídlo:Brezová 738/27, 90042 Dunajská Lužná

Vyplnené daňové priznanie za rok 2015 doručte vášmu daňovému úradu a uhraďte daň.

Ak si podávate daňové priznanie pre fyzické osoby (napr. živnostníci):

Ak vypĺňate Daňové priznanie pre fyzické osoby – typ A, potom venujte pozornosť VIII. oddielu s názvom „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO podľa § 50 zákona.“ Ak vypĺňate Daňové priznanie pre fyzické osoby – typ B, potom venujte pozornosť XII. Oddielu s názvom „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO podľa § 50 zákona.“

Do príslušných koloniek uveďte:

sumu max. 2% min. 3,32€ z vašej dane vyjadrite v €

IČO: 308 584 29

Právna forma: Občianske združenie

Názov: Občianske združenie „Našim škôlkarom“

Sídlo: Brezová 738/27, 90042 Dunajská Lužná

Vyplnené daňové priznanie za rok 2015 doručte vášmu daňovému úradu a uhraďte daň.

Ak ste zamestnaní: Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.

Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2% z dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu max. 2% zaplatenej dane min. 3,32€ vyjadrite v €. Najneskôr do 30. apríla 2016 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu podľa Vášho bydliska.