Rada školy

predseda:

Némethová Zuzana (za zriaďovateľa)

 

podpredseda:

Zacharová Michaela (za pedagogických zamestnancov)

 

za pedagogických zamestnancov:

Labancová Petra

 

za nepedagogických pracovníkov:

Jurkovičová Eliška

 

za zriaďovateľa:

Mgr. Jozef Mertuš

Tatranská Zuzana

Mgr. Šestáková Brigita

 

za zákonných zástupcov:

Baďanská Božena

Daneková Jana

Káčeríková Zuzana

Príbelová Jana