Rada školy

predseda:

Némethová Zuzana (za zriaďovateľa)

 

podpredseda:

Ing. Zuzana Nováková (za zákonných zástupcov)

 

za pedagogických zamestnancov:

Labancová Petra

Lászlová  Adela

 

za nepedagogických pracovníkov:

Jurkovičová Eliška

 

za zriaďovateľa:

Ing. Loriána Csukás

Ing. Nicol Göndör

Mgr. Nikoleta Kanderová

 

za zákonných zástupcov:

Ing. Gabriela Gallová

Ing. Veronika Kováčová

Kristína Slobodníková