Rada školy

predseda:
Blizniaková Katarína
(za zriaďovateľa)

podpredseda: Michaela Zacharová
(za pedagogických zamestnancov)

za pedagogických zamestnancov:
Michaela Kölbl

za nepedagogických pracovníkov:
Erika Maceková

za zriaďovateľa:
Némethová Zuzana
Bartošková Linda
Gašpar Mário

za zákonných zástupcov:
Vargová Jana
Baďanská Božena
Kotusová Mária
Daneková Jana