Zasadil som semienko /skleník / – jarný projekt

Vzdelávacie oblasti :

 • Človek a príroda
 • Človek a svet práce
 • Jazyk a komunikácia

Výkonové  štandardy :

 • 156 Používa predmety dennej potreby v domácnosti a aj elementárne pracovné nástroje v dielni či záhrade
 • 155Manipuluje s drobnými predmetmi a rôznymi materiálmi.
 • 157Identifikuje suroviny potrebné na prípravu niektorých vybraných bežne používaných výrobkov.
 • 93 Pozná význam vody pre rastliny, živočíchy a človeka.
 • 73Odlišuje živé od neživých súčastí prírody.
 • 75Uvedomuje si zmeny v prírode počas roka
 • 77Identifikuje rôznorodosť rastlinnej ríše.
 • 78Uvedie potravinový a technický úžitok niektorých úžitkových rastlín a húb.
 • 79Rozpozná vybrané poľnohospodárske rastliny.
 • 81Uvedie niektoré životné prejavy rastlín.
 • 82Opíše podmienky zabezpečujúce klíčenie a rast rastliny.
 • 6 Formuluje gramaticky správne jednoduché rozvité vety a súvetia.

Ciele :

 • Viesť deti k pravidelnej starostlivosti o rastlinky
 • Rozširovať poznatkový systém o rastlinách  / pozorovať klíčenie ,rast , zalievať na pravidelnej báze – odpozorovať kedy treba poliať ,ochutnať dopestované rastlinky /
 • Rozvíjať čuchové a chuťové vnímanie a následné verbálne vyjadrenie / žerucha a cesnak voňajú silno ,kôpor mi chutí  atď. /
 • Rozvíjať pozorovacie schopnosti , podnecovať diskusné schopnosti na danú tému

Pomôcky :

črepníky, lopatky, substrát ,semienka , skleník ,krhlička, obrus ,misky ,drevené špachtličky + menovky , odpadové kelímky

Motivácia :

Rozprávka o víle Jarke a jej pomocníkoch / ako na jar prírodu prebúdzali /

Aktivita – projekt :

Na stôl sme si pripravili obrus a postupne všetky pomôcky ,ktoré sme si pomenovali .

Do misiek sme nasypali rôzne semienka / žerucha ,cibuľa ,paštrnák ,zvončeky , cesnak ,kôpor ,mangold , saturejka / všímali sme si ich rôznorodosť – veľkosť ,vôňa

Črepníčky deti naplnili substrátom ,doň uložili semienka ,črepníčky sme umiestnili do skleníka ktorý zabezpečí semienkam dostatočné teplo potrebné pre rast.

Zalievanie prostredníctvom skleníkového systému – vodu dieťa nalialo do jarčeka z ktorého sa voda cestičkou dostala nad každý črepník  / deti pozorne kontrolovali či sa do každého črepníka dostali kvapky vody.

Skleník sme umiestnili na slnečné miesto k oknu – rozhovor o ideálnych podmienkach pre rast / teplo ,slnko ,dobrá pôda ,voda a láskavé slovo /

Deti denne kontrolovali skleník či už sa nám čosi v črepníčkoch črtá , veľká radosť prišla do 3 dní keď nám ako prvá vykukla žerucha /nemohli sa dočkať kedy ju budú môcť ochutnať /zároveň perfektná priebežná motivácia.

Do týždňa nám postupne začali klíčiť aj ostatné semienka a postupne sa z nich stávali rastlinky / pozorovanie rôzneho tempa rastu /

Keď už boli rastlinky veľké na skleník presadili sme ich do „odpadových kelímkov “ – poukázanie na znovupoužívanie odpadového obalového materiálu –  recykláciu .

Z Boni Fructi nám poskytli jahodové sadeničky ,tie sme tiež zasadili a pozorovali ich rast, deti samé pripomínali zalievanie / tešili sa na úrodu .

Dopestované rastlinky deti ostrihali a ochutnávali  – priebežne napr.na chlebík s nátierkou.

Rozprávali sme si o využití jednotlivých druhov v gastronómii / žerucha na chlebík , kôpor do polievok, mangold na prívarok či šalát , saturejka výborná proti nadúvaniu na mäsko napr. atď. /

Deti si osvojili schopnosť pravidelnej starostlivosti o rastlinky, mali možnosť pozorovať rast ,vôňu i chuť rôznych rastlín.

Zvončeky nám budú zdobiť okno až do jesene.

Projekt sme realizovali od marca do mája .