VYREZÁVANIE TEKVÍC A STRAŠIAK ZO SLAMY

CIEĽ: Podporiť environmentálne myslenie a cítenie v zážitkovej forme výchovy
a vzdelávania. Na základe vlastných skúseností si uvedomiť dôležitosť starostlivosti človeka
o prírodu, vnímanie tradícii a zvykov spojených s oslavou príchodu jesene.
Veková skupina: 3 – 6 ročné deti
Vzdelávacie aktivity v oblasti:

  • Človek a príroda
  • Človek a spoločnosť

Motivácia: Deti na pobyte vonku na školskom dvore vydlabávali rôzne tekvice, plnili
strašiaka slamou, oslavovali príchod jesene.

„Vyrezávanie tekvíc a stavanie strašiaka na školskom dvore MŠ“ – Vďaka rodičom,
učiteľkám, sa deti mohli aktívne zúčastniť a zapojiť dňa 29. 9. 2021 do vyrezávania tekvíc
a stavania strašiaka, ktoré ich veľmi zaujalo a takto spoločne so svojimi kamarátmi oslávili
príchod jesene!