Jedálny lístok

Vedúca školskej jedálne
tel: 02/ 45980825
email : skolskajedalen@zoznam.sk