Lipnická 394/118

Materská škola – elokované pracovisko

Lipnická 394/118
900 42

Dunajská Lužná

poverená zastupovaním:
Gabriela Kozáková

tel: 02/45980118
email: ms.lipnicka394@gmail.com