Documents

Name Last Modified Download
Name Last Modified Download
28-09-2017 19:40 Download
Žiadosť o prerušenie dochádzky
12-02-2018 20:35 Download
Žiadosť o ukončenie dochádzky
12-02-2018 20:36 Download
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti
12-03-2019 11:46 Download
Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane
12-03-2019 11:47 Download
Prihláška do MŠ
29-01-2020 15:19 Download
21-08-2020 22:31 Download
Príloha 4 - Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti
21-08-2020 22:32 Download