Documents

Name Last Modified Download
Name Last Modified Download
28-09-2017 19:40 Download
Žiadosť o prerušenie dochádzky
12-02-2018 20:35 Download
Žiadosť o ukončenie dochádzky
12-02-2018 20:36 Download
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti
12-03-2019 11:46 Download
Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane
12-03-2019 11:47 Download
žiadosť školská zrelosť
14-03-2021 19:39 Download
šz - dotazník pre rodičov MS 2021
14-03-2021 19:39 Download
Žiadosť - pokračovanie predpr. vzdelávania
13-04-2021 14:13 Download
Informovaný súhlas - pokračovanie v plnení povinného predpr. vzdelávania
13-04-2021 14:14 Download
20-04-2021 12:35 Download
Súhlas lekára s pokračovaním plnenia PPV
23-04-2021 6:06 Download
Vyhlásenie zák. zástupcu o bezinfekčnosti
10-06-2021 8:12 Download
Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti od 14.6. 2021
10-06-2021 8:13 Download
Vyhlásenie zamestnanca školy o bezinfekčnosti od 14.6.2021
10-06-2021 8:13 Download
13-06-2021 21:30 Download
13-06-2021 21:32 Download
Žiadosť o individuálne vzdelávanie dieťaťa - iné dôvody
13-06-2021 21:33 Download
Žiadosť o individuálne vzdelávanie dieťaťa - zdravotné dôvody
13-06-2021 21:33 Download