Voda, sneh a ľad – zimný projekt

Vzdelávacie oblasti :

Človek a príroda

Človek a svet práce

Materiály a ich vlastnosti

Jazyk a komunikácia

 

Výkonové  štandardy :

76 Identifikuje prvky počasia a realizuje krátkodobé pozorovania zmien v počasí.

92 Uvedie príklady, kde sa v prírode nachádza voda.

93 Pozná význam vody pre rastliny, živočíchy a človeka.

96 Opíše vybrané prírodné javy a podmienky zmeny ich fungovania na základe vlastného pozorovania a skúmania (svetlo a tiene, teplo a horenie, topenie a tuhnutie, vyparovanie, rozpúšťanie, zvuk, sila a pohyb).

148/ U2 Pomenuje základné vlastnosti predmetov.

 

Ciele :

Rozširovať poznatkový systém v téme počasia /vody  – vnímať zmeny, vedieť ich pomenovať – námraza ,ľad  atď..

Rozvíjať hmatové vnímanie a následné verbálne vyjadrenie

Rozvíjať pozorovacie schopnosti , podnecovať diskusné schopnosti na danú tému

 

Pomôcky :

IKT prezentácie , vedierko , nádoby na ľad, sklenený džbán , čaj , miska ,striekačky , modelovacia hmota , mince , kamene , podnos , obrusy ,vrecká na ľad ,pohár … atď.

 

Motivácia :

Prostredníctvom ITK prezentácii

 

Edukačné aktivity  :

ITK prezentáciami sme sa s rôznymi skupenstvami vody , prečo sa voda mení na ľad prečo a kedy na paru atď.

Deti vymenovávali kde všade sa voda nachádza v prírode ,diskutovali sme o význame vody v prírode – pre rastliny ,živočíchy aj človeka.

Rozprávali sme sa o možnostiach ochrany vodných zdrojov ,riek a pod. – čo môžeme urobiť my pre prírodu a pre zachovanie vodných zdrojov – apelovala som na šetrenie vodou aj v MŠ pri umývaní zastaviť vodu a potom opäť pustiť (deti uvádzali ďalšie príklady : sprchovať sa namiesto plnej vani vody ,polievať dažďovou vodou záhradku, chodiť plávať do jazera namiesto bazénovej alternatívy doma atď.)

Vriaca voda

Deti pozorovali pokus vyparovanie – para ,kondenzovanie

Do džbánu sme na naliali vriacu vodu – stúpanie pary a následnú kondenzáciu kvapiek na stene džbánu .

Určovali sme vlastnosti vriacej vody : mútna od varu – časom sa stala čírou= priehľadnou

*/ vysvetlili sme si rozdiel medzi dymom a parou ,nové slová ako číra , kondenzácia ,vyparovanie atď. /

Do džbánu sme vložili kocku ľadu – pozorovali sme čo sa s ňou deje / postupne sa roztopila /

Ďalšie skúmanie spočívalo v tom ,že sme porovnávali či sa roztopí kocka ľadu skôr v džbáne alebo v dlani dieťaťa.

Vyskúšali sme dať roztopiť kocku ľadu do pohára so studenou vodou , do pohára s vriacou vodou ,do prázdneho pohára – pozorovali sme či sa roztopí najskôr vo vriacej vode ako deti správne predpokladali …

 

Diskusia o pokuse : prečo sa ľad skôr roztopí v teplej ako v studenej vode ,prečo sa skôr roztopil vo vode ako v dlani atď.

 

Nabádala som deti k vzájomnému počúvaniu sa , neprekrikovaniu sa.

 

 

Topenie snehu

 

Na pobyte vonku sme si do vedierka naložili sneh – všímali sme si jeho sfarbenie a štruktúru.

Sneh sme preložili do priehľadného vedierka a nechali sme ho roztopiť pri izbovej teplote .

Deti si ihneď všimli ,že roztopený sneh = špinavá voda – rozhovor o príčinách znečistenia ako aj o nevhodnosti konzumácie takéhoto snehu.

Diskusia o tom prečo sa sneh v triede roztopil ,ale vonku je ešte stále neroztopený /rozdielna teplota / .

 

 

Ľadová kocka

 

Pripravené kocky ľadu sme pozorovali a skúmali viacerými zmyslami – deti určovali vlastnosti ľadu / bez farby ,tvrdý ,klzký ,bez vône ,studený ,bez chute atď.

Pozorovali sme ako sa kocky zmenšujú vplyvom tepla – topenie .

Keď pevne zovrieš prsty k sebe kocka ti nespadne na stôl ,roztopená voda si ale cestičku nájde – pripomenuli sme si rozhovor o výskyte vody v prírode a o topení vody z hôr / nájde si cestičku ako pritiecť do potôčka atď..

Rozdielne vnímanie teploty – v dlani sa nám nezdala až tak studená ako na predlaktí , najstudenšie sme vnímali ruky na zátylku.

 

Ľadový poklad – tvrdosť ľadu

 

Do silikónových foriem sme na spodok umiestnili z modelovacej hmoty vymodelovanú guľku ,do ktorej sme upevnili mincu.

Pomocou striekačky sme naplnili formičky vodou a tie sme dali do mrazničky.

Na druhý deň sme si všímali rozdiely – voda zamrzla , stala sa tvrdou = ľad je pevný a tuhý.

Vo vode sme videli mincu v ľade ju nevidíme = je nepriehľadný.

Na pobyte vonku sme skúšali jednoduchým pokusom či je tvrdší ľad alebo kameň .

Zistenie : ľad je mäkší ako kameň – ľad rozbil kameň a my sme sa mohli opäť dostať k pokladu – peniažku 😊

 

Námraza – ľad – cencúle

 

Počas zimného obdobia a priaznivého počasia sme si na vychádzkach a pobyte vonku všímali zamrznuté mláky, cencúle i námrazu. Nezamrznutých mlákach sme skúšali kĺzanie. Cencúle sme porovnávali odhadom väčší – menší. Námrazu sme využili ako grafomotorickú variáciu / kreslenie paličkou, kameňom a pod. / Ľadovú vrstvu na schodoch a v okolí MŠ sme skúšali pomocou kameňov rozbíjať , ľadovú drť sme sa pokúšali opäť spojiť formovaním a teplom rúk  – darilo sa nám.

 

Deti si prakticky vlastným skúmaním a pozorovaním rozšírili vedomosti o snehu , ľade a vode v prírode o jej rôznych podobách a vlastnostiach.

Fotogaléria a videotéka