Informácia k platbe školného počas obmedzenej prevádzky MŠ

Vážení rodičia.

  1. Preplatok vzniknutý za mesiac január 2021 -pre rodičov deti, ktoré neboli prihlásené /nenavštevovali MŠ- bude odrátaný v mesiaci jún 2021.
  2. Rodičom deti, ktoré boli prihlásené určité dni v mesiaci január 2021 bude odrátaná alikvotná časť v mesiaci jún 2021.
  3. Prosíme rodičov, aby platby -školné za MŠ od mesiaca február realizovali štandardne, ako doteraz.
  4. V prípade , že situácia bude pokračovať aj naďalej, preplatky/ alikvotná časť za ďalšie mesiace od februára 2021 vám budú odrátané v mesiacoch ku koncu šk. roka, prípadne podľa aktuálnej situácie a nástupu do MŠ.
  5. V prípade, že ste uhradili školné jednorazovo /január-jún / , preplatky vám budú vrátené.

Milka Hubertová
riaditeľka MŠ

Pokus: Dúha vo váze

K týždennej téme „Počasie“ sme sa s Miškou rozhodli vyrobiť si s deťmi dúhu – opäť trochu netradične ;o)

Pred samotnou aktivitou sme sa s deťmi rozprávali o počasí samotnom a samozrejme o najkrajšom úkaze na oblohe – dúhe. Povedali sme si, kedy sa na oblohe zvykne objaviť. Na záver rozhovoru deti vymenovali sme si farby, ktoré sa v nej nachádzajú.

Sadli sme si okolo stolíka (šikovná „služba“ nám pomohla pripraviť pomôcky na stôl).

Pomôcky: priehľadná nádoba, malé kadičky, voda, pena na holenie, potravinové farby, pipety

 

Do kadičiek sme „spoločnými silami“ naliali vodu.

Tú sme zafarbili pár zrniečkami potravinárskej farby a dôkladne zamiešali, aby sa rozpustila. Do vázy sme naliali vodu.

Na vodu sme nastriekali penu v spreji – tá predstavovala oblak. Deti pozorovali, ako sa dokáže udržať na hladine. Deti s nadšením využili možnosť dotknúť sa jej. Hodnotili sme oblak: že je biely, mokrý, mäkký a tiež, že nie je na jedenie, aj keď pripomína šľahačkový pohár :o)

Následne deti, jeden po druhom, naberali farebnú vodu do pipiet a kvapkali ju na náš vyrobený obláčik.

Farba pomaly začala presakovať cez penu a vytvárala vo vode zaujímavé farebné tvary…

….ktoré sa postupne premiešavali (zopakovali sme si princíp zmiešavania základných farieb)…

…až nakoniec začali pripomínať samotnú dúhu :o)

Na záver sa deti mohli s farbami pohrať – podľa vlastnej fantázie ;o)

Zisťovanie potreby materskej školy pre deti zákonných zástupcov od 25.1.- 29.1.2021 a od 1.2.- 5. 2. 2021

Žiadame rodičov, aby v dňoch 20.1. a 21.1. od 7.00 – 12.00 hod. nahlásili potrebu
materskej školy na t. č. 0918 607 695
Zároveň žiadame rodičov , aby zodpovedne a seriózne pristupovali k týmto opatreniam:

1. Prevádzka MŠ bude len pre deti zákonných zástupcov ,  ktorí pracujú v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým vyplýva z povahy práce, že nemôžu vykonávať prácu z domu a musia dochádzať do zamestnania.
Za týmto účelom pri nástupe dieťaťa do MŠ môže poverený zamestnanec MŠ  vyžiadať k nahliadnutiu potvrdenie od  zamestnávateľa zák.zástupcov o nutnosti výkonu práce na pracovisku.

2. V prípade prevádzky MŠ v dňoch od 25.1. – 5.2..2021 bude prevádzka od 7.00 do 16.00 hod. / príchod do MŠ do 8.00 hod/

3. Vo vnútorných priestoroch MŠ bude každé dieťa používať rúško . Je nutné , aby dieťa malo v skrinke aspoň 2 ks rúška pre potreby výmeny.

4. Dieťa, ktoré žije v spoločnej domácnosti s COVID pozitívnou osobou nemôže navštevovať MŠ.

5. Čestné prehlásenie a Vyhlásenie o bezinfekčnosti potrebné k nástupu dieťaťa do MŠ nájdete v sekcii Dokumenty/tlačivá

Oznam o  prevádzke MŠ na základe aktuálnych opatrení a telefonického nahlásenia vo vyššie  určených dňoch vám bude oznámený na stránke MŠ v piatok 22. 1.2021 V prípade , že MŠ bude v prevádzke, nahlásené deti , budú automaticky prihlásené na stravu.

Milka Hubertová, riaditeľka MŠ