Riaditeľstvo

Brezová ulica č. 738/27
900 42 Dunajská Lužná
Milka HUBERTOVÁ

tel: 02/45980510
email: materskaskola@msdl.sk

Konzultačné hod. pre rodičov: 
Pondelok : 12.00 – 13.00 hod.