Vločky

Vzdelávacie oblasti :

 Človek a svet práce

Matematika a práca s informáciami

Jazyk a komunikácia

 

Výkonové  štandardy :

 147 Vhodne využíva či spracúva materiály pri modelovaní objektov alebo výrobe jednoduchých nástrojov

34 V obore do 10 určí počítaním po jednej počet predmetov v skupine.

28 Kreslí grafomotorické prvky vyžadujúce pohyby dlane a prstov.

32 / U4 Vymenuje čísla od 1 do 10 tak, ako idú za sebou.

 

Ciele :

  • Posilňovať drobné svalstvo rúk
  • Formovať základné matematické operácie
  • Zdokonaľovať rozoznávanie číslic
  • Postupne vedieť zoradiť číslice do číselného radu 1-10
  • Skvalitňovať jemnú motoriku, precvičovať šikmé a rovné čiary
  • Precvičovať pozornosť detí
  • Viesť deti k sebahodnoteniu

 

Pomôcky :

Fixy, chlpaté drôtiky, modrá látka, obrázková pomôcka „Čísla“, Didaktická hra Snehuliaci – zasnežené stromčeky, PL grafomotorika

 

Motivácia :

Rozprávka o vločke Eliške ,ako dlho spala v snežnom oblaku a spolu so sestričkami sa rozhodla ísť dolu na Zem pozrieť deti …

 

Edukačná aktivita :

Na tabuľu každé dieťa nakreslilo vločku – ako si ju predstavuješ , ako podľa teba vyzerá…

Každá vločka bola iná – rozprávali sme si o tom ,že naozaj aj v prírode je to tak, že žiadna vločka je iná žiadna nie je rovnaká ,každá jedna je jedinečná (vysvetlila som deťom význam nového slova ).

Z chlpatých drôtikov (nastrihaných na cca 12cm ) deti formovali jednoduchým spôsobom vločky / z 2 ks kríž + 3 ks =  vločka  / čím sme si posilňovali drobné svalstvo rúk.

Vločky sme si ukladali na pripravenú modrú látku.

Obrázkovou pomôckou „Čísla“ sme si pripomenuli tvary čísel a ich názvy , deti zoraďovali čísla do číselného radu 1-10.

Čísla sme si uložili na látku, priraďovali sme k ním – počítaním po jednej – vločky.

Didaktická hra Snehuliaci  – deti priraďovali k danému číslu počet prstov – kocky  ukazujúci zhodný počet ako číslica na klobúku snehuliaka.

Snehuliakov sme priradili k čísliciam na látke.

Didaktická hra Zasnežené stomčeky – nájdi zhodne vyzerajúce vločky – precvičovanie pozornosti.

PL grafomotorika – Vločka

Deti kreslili  grafomotorické prvky vyžadujúce pohyby dlane a prstov. Skvalitňovali si jemnú motoriku, precvičovali šikmé  a rovné čiary

 

Záver   :

Pokús sa zhodnotiť – darilo sa ti správne počítať ? Vedel si priradiť číslo klobúka k správnemu snehuliakovi ? Podarilo sa ti nájsť všetky vločky na stromček ? Ako sa ti darili čiary na PL ?

Za odnenu sme si  zahali  PH Tanec vločiek

Fotogaléria a videotéka