Tlačivá

Name Last Modified Download
Name Last Modified Download
28-09-2017 19:40 Download
Žiadosť o prerušenie dochádzky
12-02-2018 20:35 Download
Žiadosť o ukončenie dochádzky
12-02-2018 20:36 Download
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti
12-03-2019 11:46 Download
Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane
12-03-2019 11:47 Download
Prihláška do MŠ
29-01-2020 15:19 Download
Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti
02-11-2020 12:39 Download
Vyhlásenie zamestnanca školy o bezinfekčnosti
02-11-2020 12:40 Download
Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti od 18.1.2021
14-01-2021 1:09 Download
11c Prehlásenie rodičov od 8.3.2021
06-03-2021 0:41 Download
žiadosť školská zrelosť
06-03-2021 1:16 Download
šz - dotazník pre rodičov MS 2021
06-03-2021 1:17 Download