Lipnická 3155/118 A

Materská škola – elokované pracovisko

Lipnická 3155/118 A
900 42
Dunajská Lužná

poverená zastupovaním:
Gabriela Kozáková

tel.  0918 607 695
email: ms.lipnicka394@gmail.com