Krúžky

Krúžky 2018 – 2019

Krúžková činnosť v materskej škole sa uskutočňuje s prihliadnutím na podmienky materskej
školy a na usporiadanie dňa deti v materskej škole tak, aby nenarušovala plynulý priebeh.

[table “43” not found /]

Anglický krúžok- Jolly Phonics – moderná a zábavná metóda Jolly Phonics
Pre deti je veľmi dôležité, aby učenie vnímali ako hru, zábavu. Pri metóde Jolly Phonics ide o
zapájanie všetkých zmyslov. Deti sa učia nielen zvuky písmen anglickej abecedy (angličtina

má 26 zvukov), ale všetky zvuky, ktoré angličtina má, t.j.  42 zvukov.
Lektor učí deti pri každom zvuku písmena aj pohyb, vďaka ktorému si dieťa hravou formou
zvuk zapamätá.

Tanečný   krúžok
Prebieha hravou, nenútenou formou a jeho cieľom je priniesť deťom radosť z pohybu a
vzťah k tancu.