Krúžky

Krúžková činnosť v materskej škole sa uskutočňuje s prihliadnutím na podmienky materskej školy a na usporiadanie dňa deti v materskej škole tak, aby nenarušovala plynulý priebeh.

Krúžky

Športový krúžok

Krúžok anglického jazyka