Krúžky

Krúžková činnosť v materskej škole sa uskutočňuje s prihliadnutím na podmienky materskej školy a na usporiadanie dňa deti v materskej škole tak, aby nenarušovala plynulý priebeh.

Krúžky 2019 – 2020

Anglický krúžok

  • učenie prostredníctvom hry, piesni, dramatizáciu… s dôrazom na konverzáciu
  • pokrok v slovnej zásobe v rôznorodých témach
  • piesne, ktoré na hodinách deti spievajú , zdieľame s rodičmi na webe, aby si deti mohli spievať i doma
  • podľa možnosti zaraďovanie Outdoor English Aktivities

Tanečný   krúžok
Prebieha hravou, nenútenou formou a jeho cieľom je priniesť deťom radosť z pohybu a vzťah k tancu.