EXKURZIA DO DOBRÝCH JABĹK

CIEĽ: Podporiť environmentálne myslenie a cítenie v zážitkovej forme výchovy
a vzdelávania. Na základe vlastných skúseností si uvedomiť dôležitosť starostlivosti človeka
o prírodu.

Veková skupina: 3 – 6 ročné deti
Vzdelávacie aktivity v oblasti:

  • Človek a príroda
  • Človek a spoločnosť

Motivácia: Deti sa dozvedeli o starostlivosti o ovocné stromy, aký škodca ich môže
napadnúť, aké počasie im škodí, ochutnávali rôzne druhy odrôd jabĺk, ktoré sa pestujú
v Dobrých jablkách, dozvedeli sa aké obsahujú jablká vitamíny, samostatne si natrhali maliny
a odniesli domov jabĺčka.

„Exkurzia do Dobrých jabĺk“ – Vďaka spolupráci s „Dobrými jablkami“ sa mohli deti
aktívne zúčastniť exkurzie do Dobrých jabĺk dňa 20. 9. 2021, kde sa dozvedeli ako sa starať
o ovocné stromy, aký škodca ich môže napadnúť, aké počasie im škodí, ochutnávali rôzne
druhy odrôd jabĺk, ktoré sa pestujú v Dobrých jablkách, dozvedeli sa aké obsahujú jablká
vitamíny, vrátane šupky z jabĺčka, samostatne si natrhali maliny a odniesli domov jabĺčka.
Veľmi pekne sa chceme poďakovať Dobrým jablkám za túto možnosť, že deti názorne
a zážitkovo videli ako sa

starať o ovocné stromčeky, aby nám robili každoročnú radosť v
podobe chutných a zdravých jabĺk!