Informácia k platbe školného počas obmedzenej prevádzky MŠ

Vážení rodičia.

 1. Preplatok vzniknutý za mesiac január 2021 -pre rodičov deti, ktoré neboli prihlásené /nenavštevovali MŠ- bude odrátaný v mesiaci jún 2021.
 2. Rodičom deti, ktoré boli prihlásené určité dni v mesiaci január 2021 bude odrátaná alikvotná časť v mesiaci jún 2021.
 3. Prosíme rodičov, aby platby -školné za MŠ od mesiaca február realizovali štandardne, ako doteraz.
 4. V prípade , že situácia bude pokračovať aj naďalej, preplatky/ alikvotná časť za ďalšie mesiace od februára 2021 vám budú odrátané v mesiacoch ku koncu šk. roka, prípadne podľa aktuálnej situácie a nástupu do MŠ.
 5. V prípade, že ste uhradili školné jednorazovo /január-jún / , preplatky vám budú vrátené.

Milka Hubertová
riaditeľka MŠ

Pokus: Dúha vo váze

K týždennej téme „Počasie“ sme sa s Miškou rozhodli vyrobiť si s deťmi dúhu – opäť trochu netradične ;o)

Pred samotnou aktivitou sme sa s deťmi rozprávali o počasí samotnom a samozrejme o najkrajšom úkaze na oblohe – dúhe. Povedali sme si, kedy sa na oblohe zvykne objaviť. Na záver rozhovoru deti vymenovali sme si farby, ktoré sa v nej nachádzajú.

Sadli sme si okolo stolíka (šikovná „služba“ nám pomohla pripraviť pomôcky na stôl).

Pomôcky: priehľadná nádoba, malé kadičky, voda, pena na holenie, potravinové farby, pipety

 

Do kadičiek sme „spoločnými silami“ naliali vodu.

Tú sme zafarbili pár zrniečkami potravinárskej farby a dôkladne zamiešali, aby sa rozpustila. Do vázy sme naliali vodu.

Na vodu sme nastriekali penu v spreji – tá predstavovala oblak. Deti pozorovali, ako sa dokáže udržať na hladine. Deti s nadšením využili možnosť dotknúť sa jej. Hodnotili sme oblak: že je biely, mokrý, mäkký a tiež, že nie je na jedenie, aj keď pripomína šľahačkový pohár :o)

Následne deti, jeden po druhom, naberali farebnú vodu do pipiet a kvapkali ju na náš vyrobený obláčik.

Farba pomaly začala presakovať cez penu a vytvárala vo vode zaujímavé farebné tvary…

….ktoré sa postupne premiešavali (zopakovali sme si princíp zmiešavania základných farieb)…

…až nakoniec začali pripomínať samotnú dúhu :o)

Na záver sa deti mohli s farbami pohrať – podľa vlastnej fantázie ;o)

Zisťovanie potreby materskej školy pre deti zákonných zástupcov od 25.1.- 29.1.2021 a od 1.2.- 5. 2. 2021

Žiadame rodičov, aby v dňoch 20.1. a 21.1. od 7.00 – 12.00 hod. nahlásili potrebu
materskej školy na t. č. 0918 607 695
Zároveň žiadame rodičov , aby zodpovedne a seriózne pristupovali k týmto opatreniam:

1. Prevádzka MŠ bude len pre deti zákonných zástupcov ,  ktorí pracujú v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým vyplýva z povahy práce, že nemôžu vykonávať prácu z domu a musia dochádzať do zamestnania.
Za týmto účelom pri nástupe dieťaťa do MŠ môže poverený zamestnanec MŠ  vyžiadať k nahliadnutiu potvrdenie od  zamestnávateľa zák.zástupcov o nutnosti výkonu práce na pracovisku.

2. V prípade prevádzky MŠ v dňoch od 25.1. – 5.2..2021 bude prevádzka od 7.00 do 16.00 hod. / príchod do MŠ do 8.00 hod/

3. Vo vnútorných priestoroch MŠ bude každé dieťa používať rúško . Je nutné , aby dieťa malo v skrinke aspoň 2 ks rúška pre potreby výmeny.

4. Dieťa, ktoré žije v spoločnej domácnosti s COVID pozitívnou osobou nemôže navštevovať MŠ.

5. Čestné prehlásenie a Vyhlásenie o bezinfekčnosti potrebné k nástupu dieťaťa do MŠ nájdete v sekcii Dokumenty/tlačivá

Oznam o  prevádzke MŠ na základe aktuálnych opatrení a telefonického nahlásenia vo vyššie  určených dňoch vám bude oznámený na stránke MŠ v piatok 22. 1.2021 V prípade , že MŠ bude v prevádzke, nahlásené deti , budú automaticky prihlásené na stravu.

Milka Hubertová, riaditeľka MŠ

OBMEDZENÝ  NÁSTUP  DO MŠ

Vážení rodičia,

Na základe nepriaznivej epidemiologickej situácie prevádzka MŠ bude obnovená
od 18. 1. 2021 do 22.1.2021 len v triede v elokovanom pracovisku Lipnická 118A s následovným obmedzením podľa usmernenia MŠVVaŠ SR a pre prihlásené deti na základe telefonického zisťovania :

1. Prevádzka MŠ bude len pre deti zákonných zástupcov,  ktorí pracujú v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým vyplýva z povahy práce, že nemôžu vykonávať prácu z domu a musia dochádzať do zamestnania.
Za týmto účelom pri nástupe dieťaťa do MŠ môže poverený zamestnanec MŠ vyžiadať k nahliadnutiu potvrdenie od  zamestnávateľa zák. zástupcov o nutnosti výkonu práce na pracovisku.

2. Deti , ktoré na základe telefonického zisťovania už rodičia nahlásili do MŠ a to z vyššie uvedených dôvodov budú tento týždeň automaticky prihlásené na stravu.

3. Prevádzka MŠ v dňoch od 18.1. – 22.1.2021 bude od 7.00 do 16.00 hod. / príchod do MŠ do 8.00 hod/  Pri vstupe vás usmerní poverený zamestnanec MŠ .

4. Vo vnútorných priestoroch MŠ bude každé dieťa používať rúško . Je nutné , aby dieťa malo v skrinke aspoň 2 ks rúška pre potreby výmeny.

5. Dieťa, ktoré žije v spoločnej domácnosti s COVID pozitívnou osobou nemôže navštevovať MŠ.

6. Čestné prehlásenie a Vyhlásenie o bezinfekčnosti potrebné k nástupu dieťaťa do MŠ nájdete v sekcii Dokumenty/tlačivá

Milka Hubertová, riaditeľka MŠ

Prerušenie prevádzky MŠ – aktualizácia

Vážení rodičia ,
z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie, na základe zisťovania informácií od zákonných zástupcov a po prerokovaní so zriaďovateľom bude prevádzka materskej školy naďalej prerušená v čase od 11.1. 2021- 15.1.2021 .

Od 11.1.2021 do 18.1.2021 je možné pre zákonných zástupcov čerpať pandemickú OČR.
Od 18.1.2021 bude prevádzka MŠ závisieť od vývoja situácie. Aktuálne vás budeme informovať.

Ďakujem všetkým za pochopenie a v Novom roku prajem veľa zdravia, trpezlivosti a veľa pozitívnej energie, ktorú budeme všetci potrebovať.

Milka Hubertová
riaditeľka MŠ

Projekt ľudské telo

Na začiatok sme si popozerali knižky a obrázky o ľudskom tele

Maketa chrupu, na ktorej sme si vysvetlili správne umývanie zubov

Správnu techniku sme si prakticky vyskúšali

Následne si dopĺňali „zuby“ podľa určenej farby

Na makete Aničky sme si popísali základné vnútorné orgány – srdce, pľúca, pečeň, žalúdok, pečeň, črevá, moč.mechúr – a  prakticky sme si ukázali cestu pitie – cikanie 😊

Podtlak vo fľaši nám pomohol krásne znázorniť nádych a výdych (nafúknutie a vyfúknutie balónikov)

Tlkot motorčeka, ktorý sa nezastaví ani vo dne, ani v noci, teda ani vtedy keď spíme, si deti skontrolovali za pomoci stetoskopu.

Aj sme si zatancovali na Mira Jaroša a MOJE TELO

Čo všetko nám vedia povedať ruky?     Leuškine: „motýľ letí“ 😊

Emkina srnka v lese a Samkove písmenko „M“ 😊

Maketa rúk, pomocou ktorej sme ľahšie pochopili ako tie naše a vaše 😊pracujú

A potom? Dôležitá hygiena rúk – pokusom, ktorého princípom bola zmena povrchového napätia vody si deti vyskúšali ako špina uteká od namydleného prstu

Naše šikovné ruky sme si aj obkreslili a vymaľovali

Krv. Pani učiteľka nám ju doniesla z nemocnice, fľaša predstavuje žilu, v ktorej je ozajstná krv! 😊

Pani doktorka Karinka nám vysvetľuje zloženie krvi: plazma a krvné bunky (červené krvinky, biele krvinky a krvné doštičky)

Aj my ostatní sme si ich popozerali, sú zábavné!:)                                 

Ale teraz póóóózor!

Tú mrkvu mamičke do polievky už budem krájať opatrnejšie… Ups, porezala som sa!

Na rad vtedy nastupujú naše krvné doštičky s ich lepidlom a cievu rýchlo zalepia… (fľaša predstavuje žilu a ping-pongová loptička krvnú doštičku)

A diera je zalepená. Ďakujeme doštičky, ešteže vás máme😊

Nadobudnuté vedomosti sme využili vo výtvarnej výchove – tvorba cievy – odtláčanie (frotáž), pomocou odtlačkov špongie namočenej do temperovej farby sme znázornili stenu cievy. Deti natrhali ružový papier, trhance znázorňujú krvné doštičky zastavujúce krvácanie, nalepili do priestoru cievy. Nastrihané krúžky z červeného papiera znázorňujú červené krvinky a pokrkvané servítky do guličky znázorňujú biele krvinky.

Odtláčanie špongiou

Trhanie a lepenie „krvných doštičiek“

Vystrihovanie „červených krviniek“, krčenie servítky – „ biele krvinky“

Tra-rá! A cieva je hotová!

Na záver pohybová hra Tajomstvo krvi 

Deti sa zahrali na červené krvinky, biele krvinky a krvné doštičky

Mikuláš

Milí rodičia a milé deti,

do našej škôlky zavíta MIKULÁŠ, ktorý
deti poteší sladkým prekvapením.

3.12.2020:MŠ Lipnická 417
MŠ Lipnická 3155/118A
MŠ Lipnická 394
4.12.2020:MŠ Orechová 105
MŠ Brezová 738

Oznam k vzdelávaciemu procesu MŠ od 3.11.2020 a usmernenie ministerstva školstva k opatreniam z 1.11.2020

Vážení rodičia,
vo všetkých elokovaných pracoviskách materskej školy bude od utorka 3.11.2020 prebiehať normálny výchovno- vzdelávací proces.

Zároveň vám dávame do pozornosti Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“
z dňa 1. novembra 2020

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v nadväznosti na vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 15 a č. 16 zo dňa 29. a 30. októbra 2020 a uznesenie vlády SR č. 693/2020 vydáva toto usmernenie v súvislosti s celoplošným testovaním „Spoločná zodpovednosť.“

 1. V prípade pozitívne testovanej osoby sa podľa § 1 vyhlášky č. 15 Úradu verejného zdravotníctva z 29. októbra 2020 (ďalej len „vyhláška č. 15“) nariaďuje tejto osobe aj osobám žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti povinná 10-dňová izolácia. Ak dieťa, žiak, učiteľ alebo zákonný zástupca obdrží pozitívny výsledok antigénového testu (alebo ho obdrží osoba, s ktorou žije v spoločnej domácnosti), ostáva v povinnej 10-dňovej izolácii. V tomto prípade zamestnanec, žiak ani dieťa nenavštevujú školu prezenčne.
 2. Ak je dieťa alebo žiak v povinnej 10-dňovej izolácii z dôvodu svojho pozitívneho výsledku alebo pozitívneho výsledku testu člena jeho domácnosti, zákonný zástupca informuje lekára podľa § 1 ods. 2 písm. b) vyhlášky č. 15. Zákonný zástupca oznamuje škole povinnú izoláciu dieťaťa alebo žiaka a informuje, či sa žiak zúčastní dištančného vzdelávania. Ak sa žiak dištančného vzdelávania nezúčastňuje, škola ho eviduje ako neprítomného. Pri návrate do školy po ukončení 10-dňovej povinnej izolácie odovzdáva zákonný zástupca škole potvrdenie od lekára.
 3. V prípade negatívneho výsledku testu podľa § 1 ods. 2 písm. a) a § 2 ods. 2 písm. a) vyhlášky č. 16 Úradu verejného zdravotníctva z 30. októbra 2020 (ďalej len „vyhláška č. 16“) je možné vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov školy alebo školského zariadenia až po tom, ako sa osoba preukáže potvrdením o negatívnom výsledku testu.
 4. Podľa § 1 ods. 3 a § 2 ods. 3 vyhlášky č. 16 je riaditeľ alebo ním poverený zamestnanec oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov školy alebo školského zariadenia preukázanie sa negatívnym výsledkom testu alebo potvrdenie o výnimke podľa vyhlášky č. 16.
 5. V prípade, že sa osoba nevie preukázať negatívnym výsledkom testu alebo potvrdením o výnimke, v zmysle vyhlášky č. 16 nemôže vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov školy alebo školského zariadenia.
 6. Zákonný zástupca, ktorý sa nevie preukázať negatívnym výsledkom testu, podľa vyhlášky č. 16 nemôže vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov školy alebo školského zariadenia. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v tomto prípade odporúča, aby zákonný zástupca neumiestňoval dieťa do materskej školy na najbližších 10 kalendárnych dní.

 

nové tlačivá pre bezinfekčnosť:

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti od 18.1.2021
14-01-2021 1:09 Download
Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti
02-11-2020 12:39 Download
Vyhlásenie zamestnanca školy o bezinfekčnosti
02-11-2020 12:40 Download

Oznam o zákaze vstupu do budovy a o výnimkách zo zákazu vstupu do objektu:

02-11-2020 13:16 Download