Organizačné pokyny k nástupu dieťaťa do MŠ od 4. 9. 2023 v šk. roku 2023-2024

Milí rodičia.
Prinášame Vám informácie pred nástupom do materskej školy.

4. 9. 2023 – Prvý deň nástupu do MŠ

 1. Pani učiteľky pri vstupe do MŠ usmernia zákonných zástupcov do ktorej triedy bolo ich  dieťa podľa zoznamov zadelené.
 2. V triede 3-4 r. deti môže prebiehať adaptačný proces, to znamená, že v prípade potreby p. učiteľka môže rodičov kontaktovať aj počas dňa v závislosti od adaptácie dieťaťa (podľa vzájomnej dohody s učiteľkou).
 3. Ostatné deti nastupujú na celý deň resp. tak, ako boli prijaté do MŠ na základe rozhodnutia
 4. Čo si treba priniesť:
  1. Papučky (nie šľapky, crocsy a pod.)
  2. Náhradné oblečenie vrátane spodného prádla a ponožiek
  3. Pyžamo ( deti s celodenným pobytom v MŠ)
 5. V prvých týždňoch septembra budú prebiehať rodičovské združenia

Termíny rodičovských združení na jednotlivých elokovaných pracoviskách:

  • MŠ- pracovisko Orechová 2954/105 dňa 7.9. 2023 o 17.00 hod.
  • MŠ- pracovisko Lipnická 417 dňa 11.9. 2023 o 17.00 hod.
  • MŠ- pracovisko Lipnická 3155/118A dňa 12.9. 2023 o 17.00 hod.
  • MŠ- pracovisko Brezová dňa 13.9. 2023 o 17.00 hod.

Pri nástupe všetkých detí do MŠ je potrebné odovzdať učiteľke na triede :

 1. Písomné vyhlásenia o bezinfekčnosti dieťaťa.
 2. Plnomocenstvo na vyberanie dieťaťa z materskej školy.
 3. Súhlas so spracovaním osobných údajov.
 4. Zápisný lístok stravníka Materskej školy
  Všetky tieto potrebné tlačivá ako aj pokyny na registráciu do školskej jedálne nájdete na
  https://msdl.sk/tlaciva-k-zaciatku-skolskeho-roka/

Žiadame rodičov, aby si tieto potrebné tlačiva vopred vytlačili a vyplnené doniesli do MŠ dňa 4.9.2023

Prevádzka MŠ od 6:45 hod. – 17:00 hod.

 1. Nástup detí do materskej školy v novom šk. roku je v pondelok 4. septembra 2023. Do
  triedy dieťa učiteľke zákonný zástupca odovzdá vždy do  8.00 hod.
 2. O 8.00 hod. sa v priestoroch MŠ už zákonný zástupca / iná osoba nezdržiava.
 3. O 8.00 hod. sa areál a budova MŠ uzatvára.
 4. MŠ sa popoludní odomyká o 15.00 hod.
 5. Odhlasovanie neprítomnosti detí v  MŠ v prípade 1 dňa nie je potrebné.
  Deti budú v prípade neprítomnosti v triede do 8:00 hodiny odhlásené automaticky len z MŠ (nie zo stravy)Neprítomnosť dieťaťa v MŠ viac ako 2 dni rodič odhlasuje do 7.15 hod. na t. č. materskej školy podľa elokovaného pracoviska , ktoré dieťa navštevuje / t.č. elok. pracoviska je na stránke MŠ www.msdl.sk /
 6. Odhlasovanie dieťaťa zo stravy v prípade každej neprítomnosti dieťaťa v MŠ – rodič odhlasuje stravu priamo len na t.č. školskej jedálne do 7.15 hod. Tel. kontakt riaditeľky školskej jedálne -p. A. Iván : 02/45980825, 0911352444
  Dôležité informácie ohľadom stravného nájdete na www.msdl.sk v sekcií TLAČIVA- Školská jedáleň- stravovanie.
 7. Zákonný zástupca alebo sprevádzajúca osoba si vyzdvihne dieťa v čase od 15.00 do 17.00 hod.
 8. O 17.00 hod. sa areál a budova MŠ uzatvára.