Oznam – chrípkové prerušenie prevádzky

Vážení rodičia.
Riaditeľstvo oznamuje, že po dohode so zriaďovateľom a na základe odporúčania RÚVZ Bratislava, v zmysle Metodického usmernenia MŠ SR č. 15/2005-R zo dňa 31. 10. 2005 budú z dôvodu vysokej chorobnosti deti a personálu MŠ od zajtra t.j. 9.2.2024 ( vrátane ) do 13.2.2024( vrátane ) zatvorené elokované pracoviska :

MŠ Lipnická 417  /stacionár/
MŠ Orechová 105 /Green Village/
MŠ Brezová 738/27

Prevádzka v menovaných elokovaných pracoviskách bude obnovená od stredy 14.2.2024.