Vianočné sviatky – prerušenie prevádzky

Vážení rodičia.

Prevádzka materskej školy počas vianočných sviatkov bude prerušená

od 27.12.2023  do 5.1.2024.

Nástup detí do materskej školy- 8.1.2024.

Príjemné prežitie vianočných sviatkov

    želá celý kolektív materskej školy.