Oznámenie

Prijímanie žiadosti do materskej školy na šk. rok 2024/2025 sa uskutoční v mesiaci MÁJ 2024 .

Podmienky prijímania a presný termín zápisu bude aktualizovaný v mesiaci marec.