Vyhlásenie riaditeľského voľna

Riaditeľka MŠ Brezová 738/27 oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)  a so súhlasom RÚVZ Bratislava a starostu obce Dunajská  Lužná vyhlasuje  pre všetky deti materskej školy a elokovaných pracovísk riaditeľské voľno od  utorka 13.12.2021 do 16.12.2021 vrátane.

Deti nastúpia do materskej školy v pondelok 19.12.2022

Dôvodom vyhlásenia riaditeľského voľna je vysoká chorobnosť deti v každej triede  nad 50%

Dunajská Lužná,8.12.2022

Milka Hubertová

riaditeľka MŠ