Oznam – Riaditeľské voľno

Vážení rodičia,
oznamujeme Vám, že riaditeľka Materskej školy Brezová 738/27 poskytuje v zmysle §150 ods.5 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) všetkým deťom materskej školy dňa 18. 11.2022 riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov ( kuchyňa školskej jedálne  nebude zabezpečovať stravu pre materské školy).