Prerušenie prevádzky počas vianočných sviatkov

Vážení rodičia.

Prevádzka materskej školy počas vianočných sviatkov bude prerušená

od 23.12.2022  do 5.1.2023

Nástup deti do materskej školy- 9.1.2023

Príjemné prežitie vianočných sviatkov želá celý kolektív materskej školy.