Oznam – pracovisko v karanténe

Vážení rodičia,

oznamujeme Vám , že od 1.12. 2021 zostáva trieda Včielky 5-6. r. deti- pracovisko Brezová 738/27 v 10 dňovej karanténe. Dôvodom je pozitívny výsledok Ag testu pedagogického zamestnanca.
Na základe komunikácie so zriaďovateľom zostáva aj prevádzka celého pracoviska Brezová 738/27 prerušená od 1.12. do 10.12.2021 .
Na základe nariadenia zriaďovateľa – 2 nahlásené deti z ostatných tried pracoviska Brezová , ktorých rodičia potrebujú škôlku, budú presunuté od 6.-10.12.2021 do MŠ Lipnická 417.

Prevádzka v pracovisku Brezová začne 13.12.2021