Oznam – prevádzka MŠ

Od 20.-22.12.2021 bude prevádzka MŠ v elokovanom pracovisku Lipnická 118A ( nová budova) pre deti, ktorých rodičia vopred nahlasovali.

Prevádzka materskej školy počas vianočných sviatkov bude prerušená od 23.12.2021  do 7.1.2022

Nástup deti do materskej školy – 10.1.2022

Milka Hubertová
riaditeľka MŠ