Trieda v karanténe

Vážení rodičia,

oznamujeme Vám , že od 26.11. 2021 zostáva  trieda Slniečka 5-6. r. deti- elokované pracovisko Lipnická 3155/118A v 10 dňovej karanténe.

Dôvodom je pozitívny výsledok Ag testu pedagogického zamestnanca a dieťaťa v tej triede.