Vitajte v materskej škole v školskom roku 2021/2022

Vážení rodičia

Prinášame Vám pokyny k nástupu detí do materskej školy v šk.r.2021/2022.

Prosíme o preštudovanie materiálov:

  1. Pokyny rodičom (viac v Pokyny rodičom .pdf)
  2. Adaptačný proces detí (viac v Adaptačný proces detí .pdf)
  3. Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole (viac v Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole .pdf)
  4. Upozornenie – povinnosti rodičov predškolákov (viac v Povinnosti rodičov predškolákov .pdf)
  5. Oznámenie vedúcej školskej jedálne (viac v Oznámenie vedúcej školskej jedálne.pdf)