Predškoláci- Žiadosť o vyšetrenie školskej zrelosti

Vážení rodičia predškolákov.

Termín – odklad plnenia povinnej školskej dochádzky sa ruší. Rodičia môžu požiadať iba o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania.

Preto žiadame rodičov predškolákov, ktorí dieťa prihlásili / alebo dodatočne potrebujú prihlásiť na  vyšetrenie školskej zrelosti , aby najneskôr do stredy 17. 3. 2021 do 14.00 hod. doniesli na pracovisko MŠ Lipnická 118 A:

  • podpísanú a vyplnenú žiadosť o vyšetrenie šk. spôsobilosti
  • podpísaný a vyplnený dotazník pre rodiča/zákonného zástupcu k posúdeniu školskej spôsobilosti
ziadost_skolska_zrelost.pdf

 

sz-dotaznik_pre_rodicov_ms 2021.pdf