Informácia o zápise do materskej školy

Zápis deti do MŠ Brezová a jej elokovaných pracovísk na šk. rok 2021/2022 prebehne v mesiaci máj 2021.
Termín zápisu a podmienky prijímania budú zverejnené do konca mesiaca apríl 2021 .