Dopravná výchova– preventívny školský projekt k bezpečnosti v cestnej premávke

Za účelom priblíženia práce polície a získavania základných poznatkov  prevencie bezpečnosti na cestách  sa pre deti z našej MŠ a elokovaných pracovísk uskutoční  akcia Materskej školy za prítomnosti príslušníkov Policajného zboru .

Termín:   20.5. 2022

čas a miesto konania  :  9.30 hod. , dopravné ihrisko v areáli  MŠ Lipnická 3155/118A 

pre elokované pracoviská

  • Lipnická 118/A
  • Lipnická 394
  • Lipnická 417

 

Termín:   20.5. 2022

čas a miesto konania  : 9.30 hod. , plocha pri futbalovom štadióne  

pre elokované pracovisko  : 

  •  Orechová 105
  • Brezová 738/27

 

Milka Hubertová

riaditeľka MŠ