Oznámenie o prijímaní deti do MŠ na šk. rok 2022/2023

Prijímanie deti do MŠ  na školský rok 2022/2023 bude prebiehať v mesiaci máj/2022 . Všetky podrobné informácie k podávaniu žiadostí budú na našej webovej stránke a na budove MŠ zverejnené najneskôr koncom apríla.