Vyšetrenie školskej spôsobilosti

Vážení rodičia,

v prípade záujmu o vyšetrenie školskej spôsobilosti Vášho dieťaťa v  Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP, Lichnerova 22 Senec)  sa môžete kontaktovať na:

  • tel. čísle: 02/ 45926708
  • alebo e-mailom angel100@gmail.com;
  • alebo riaditel@poradnasenec.sk

Vyšetrenia školskej spôsobilosti realizované v centre CPPPaP, Lichnerova 22 Senec budú prebiehať koncom marca 2021 až do júna 2021, pokiaľ to neovplyvní pandemická situácia na Slovensku.

 

Je potrebné stiahnuť v sekcií dokumenty/tlačiva:

  • Dotazník pre rodiča/zákonného zástupcu k posúdeniu školskej spôsobilosti
  • Žiadosť o psychologické vyšetrenie školskej pripravenosti dieťaťa
ziadost_skolska_zrelost.pdf

 

sz-dotaznik_pre_rodicov_ms 2021.pdf