Oznam – Prevádzka MŠ od 10.5. 2021

Vážení rodičia,

Podmienky nástupu deti do MŠ ostávajú až do odvolania tie isté ako boli od 3.5. 2021

Zákonný zástupca predloží Vyhlásenie o bezinfekčnosti každý pondelok / až do odvolania/.