Oznam – Prevádzka MŠ od 3.5. 2021

Vážení rodičia,

V zmysle aktualizovaného dokumentu  Návrat do škôl od 03.05.2021 a v zmysle vyhlasky_RUVZ  nakoľko sme červený okres v II.stupni varovania od 03.05.2021 nebude sa vyžadovať od zákonných zástupcov detí predkladať k nahliadnutiu negatívny výsledok testu alebo potvrdenie o jeho výnimke.

Pri každom prerušení dochádzky dieťaťa do MŚ na viac ako 3 dni vrátane sviatkov a víkendov, zákonný zástupca dieťaťa predkladá čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti,

Naďalej ostáva v platnosti vyhlaška_175.pdf – povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest pri vstupe do priestorov školy respirátorom.

V prípade akýchkoľvek zmien v legislatíve aj počas víkendu, Vás budeme informovať

10558_0429_pravidla_pre_skoly-1-aj-vysvetlivky.pdf

 

No files found in this folder.