OZNAM – prevádzka MŠ od 12.4.2021

Vážení rodičia,

S účinnosťou od 12. apríla 2021  prevádzka  MŠ  sa obnovuje vo všetkých elokovaných pracoviskách pre  deti všetkých rodičov.

  • Zákonní zástupcovia zároveň doložia čestné prehlásenie – tlačivo  11a / v sekcií Dokumenty-tlačiva  /.
  • Prevádzka MŠ  od 6.45  –  17. 00 hod.

 

Ďalšie pokyny vo vnútorných priestoroch MŠ:

  • Príchod deti do MŠ do 8.00 hod- žiadame o dodržiavanie prevádzkového času.
  • Naďalej podľa platných predpisov platí podmienka pretestovania zákonného zástupcu  dieťaťa
  • Je nutné , aby dieťa malo v skrinke aspoň 1 ks respirátor/rúško pre prípadnú potrebu. / tzn. respirátor/ rúško v triede je dobrovoľné /.
  • Rodič sa v šatni MŠ pri preberaní a odovzdaní dieťaťa zdržuje minimálny čas /max 10 min./
  • Dieťa, ktoré žije v spoločnej domácnosti s COVID pozitívnou osobou nemôže navštevovať MŠ.

 

Vážení rodičia, žiadame vás naďalej o zodpovedný prístup .

Milka Hubertová
riaditeľka materskej školy

 

No files found in this folder.