OZNAM – prevádzka MŠ od 8.3.2021

Na základe zisťovania potreby MŠ  bude prevádzka od 8.3.2021 pre všetky vopred prihlásené deti  v elokovanom pracovisku MŠ Lipnická 118/A  od 6.45-16.00 hod. / do odvolania /

V zmysle rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2021/10079:2-A1810 z 02.03.2021 s účinnosťou od 08. 03. 2021, bude prevádzka materskej školy  pre deti, ktorých obaja zákonní zástupcovia nemajú možnosť vykonávať prácu z domácnosti.

Obaja zákonní zástupcovia zároveň doložia čestné prehlásenie – tlačivo  11c  / v sekcií Dokumenty-tlačiva  /.

Z organizačných dôvodov vždy najneskôr v stredu na t. č.  0918 607 695  nahláste prípadné  zmeny potreby MŠ na následujúci týždeň.

Ďalšie pokyny vo vnútorných priestoroch MŠ:

  • Príchod deti do MŠ do 8.00 hod
  • Naďalej platí, že  zákonný zástupca žijúci s dieťaťom v spoločnej domácnosti musí mať negatívny test nie starší ako 7 dní.
  • Nahlásené dieťa bude automatický prihlásené na stravu na celý týždeň
  • Je nutné , aby dieťa malo v skrinke aspoň 2 ks rúška pre prípadnú potrebu
  • Rodič sa v šatni MŠ pri preberaní a odovzdaní dieťaťa zdržuje minimálny čas /max 10 min./
  • Dieťa, ktoré žije v spoločnej domácnosti s COVID pozitívnou osobou nemôže navštevovať MŠ.

V prípade nových informácií  z Ministerstva školstva budeme priebežne aktualizovať oznamy.

 Ďakujeme za pochopenie 

Milka Hubertová
riaditeľka materskej školy

No files found in this folder.