OZNAM – prevádzka MŠ od 22. 3. – 26. 3. 2021

Vážení rodičia,

 • Od  22.3. – 26. 3. 2021 prevádzka  MŠ  bude obnovená vo všetkých elokovaných pracoviskách okrem pracoviska Lipnická 394.
 • Prevádzka bude aj naďalej v obmedzenom režimepre deti oboch zákonných zástupcov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce na pracovisku  a pre predškolákov, ktorých rodičia majú záujem .
 • Deti z elokovaného pracoviska Lipnická 394 oboch zákonných zástupcov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce na pracovisku budú naďalej v elokovanom pracovisku Lipnická 118A
 • Obaja zákonní zástupcovia zároveň doložia čestné prehlásenie – tlačivo  11c  / v sekcií Dokumenty-tlačiva  /.
 • Vprípade, že  nastala zákonným zástupcom zmena potreby MŠ nahláste vopred             na t. č. pracoviska MŠ.
 • Prevádzka MŠ  od 6.45  –  17. 00 hod.

Žiadame rodičov naďalej o zodpovedný prístup .

Ďalšie pokyny vo vnútorných priestoroch MŠ:

 • Príchod deti do MŠ do 8.00 hod
 • Naďalej platí, že zákonný zástupca žijúci s dieťaťom v spoločnej domácnosti musí mať negatívny test nie starší ako 7 dní.
 • Nahlásené dieťa bude automatický prihlásené na stravu
 • Je nutné , aby dieťa malo v skrinke aspoň 2 ks respirátor/rúško pre prípadnú potrebu. / tzn. respirátor/ rúško v triede je dobrovoľné /.
 • Rodič sa v šatni MŠ pri preberaní a odovzdaní dieťaťa zdržuje minimálny čas /max 10 min./
 • Dieťa, ktoré žije v spoločnej domácnosti s COVID pozitívnou osobou nemôže navštevovať MŠ.

 V prípade zmien  v prevádzke MŠ, ktoré budú súvisieť s aktuálnou epidemickou situáciou budeme priebežne aktualizovať oznamy.

Ďakujeme za pochopenie

Milka Hubertová
riaditeľka materskej školy

 

No files found in this folder.