OZNAM- prevádzka od 15.2.2021 (platí do odvolania )

Prevádzka MŠ od 15.2.2021 bude otvorená do odvolania aj naďalej v rovnakom režime a opatreniami ako v : Oznam o prevádzke MŠ od 8.2.2021- 12.2.2021

Žiadame všetkých zákonných zástupcov o zodpovedný prístup a rešpektovanie daných podmienok materskej školy a opatrení, ktoré sa podľa aktuálnej situácie môžu aj v priebehu ďalších dní meniť.

Milka Hubertová
riaditeľka MŠ