OZNAM pre elokované pracovisko MŠ Orechová 2954/105

Z dôvodu pozitívne testovaného zamestnanca, na základe nariadenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva bude prevádzka prerušená v elokovanom pracovisku MŠ Orechová 2954/105 v termíne  od 22. 2.  do 5.3. 2021 / vrátane/

V súvislosti  s výskytom koronavírusu Covid-19 a na zabránenie šírenia ochorenia Covid-19 je potrebné podrobiť sa karanténnym opatreniam : prerušenie vých.-vzdelávacieho procesu v termíne do 5.3. / vrátane/,  poučenie detí a zamestnancov.