Oznam k prevádzke MŠ od 8.2.2021

Vážení zákonní zástupcovia,

dovoľujem si vás touto cestou informovať o prevádzke našej materskej školy.

V prípade uspokojivých výsledkov z testovania zamestnancov , ktoré bude prebiehať 06. 02. 2021 bude prevádzka materskej školy a jej elokovaných pracovísk obnovená  od 8.2.2021.

V prípade neuspokojivých výsledkov z uvedeného testovania zamestnancov a na základe rozhodnutia hlavného hygienika SR budú otvorené len niektoré elokované pracoviská.

Aj na základe ďalších možných zmien o aktuálnej situácii ako aj o ďalších podmienkach nástupu deti do MŠ ( preukázanie sa  negatívnym antigénovým testom aspoň jedného rodiča dieťaťa… ) vás budem operatívne informovať najskôr v sobotu 6.2.2021 na webovej stránke materskej školy.

Milka Hubertová
riaditeľka materskej školy