Prevádzka MŠ od 25.1.- 29.1.2021

Prevádzka MŠ len pre prihlásené deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a deti rodičov, ktorým zamestnávateľ neumožňuje pracovať  domu bude v triede v elokovanom pracovisku Lipnická 118A aj naďalej  rovnakom režime / viď ako OBMEDZENÝ  NÁSTUP  DO MŠ /