Prevádzka MŠ od 1.2. – 5.2. 2021 a následne až do odvolania

Prevádzka MŠ len pre prihlásené deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a deti rodičov, ktorým zamestnávateľ neumožňuje pracovať  z domu bude v triede v elokovanom pracovisku Lipnická 118A  aj naďalej rovnakom režime / viď ako OBMEDZENÝ  NÁSTUP  DO MŠ /