Prerušenie prevádzky MŠ – aktualizácia

Vážení rodičia ,
z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie, na základe zisťovania informácií od zákonných zástupcov a po prerokovaní so zriaďovateľom bude prevádzka materskej školy naďalej prerušená v čase od 11.1. 2021- 15.1.2021 .

Od 11.1.2021 do 18.1.2021 je možné pre zákonných zástupcov čerpať pandemickú OČR.
Od 18.1.2021 bude prevádzka MŠ závisieť od vývoja situácie. Aktuálne vás budeme informovať.

Ďakujem všetkým za pochopenie a v Novom roku prajem veľa zdravia, trpezlivosti a veľa pozitívnej energie, ktorú budeme všetci potrebovať.

Milka Hubertová
riaditeľka MŠ