Tekvičková slávnosť v triede škriatkov

Výkonový štandard – Cieľ :

 • Podľa inštrukcií učiteľky používa náradie a nástroje pri príprave, úprave predmetu alebo materiálu
 • Viesť deti k dbaniu o čistotu okolia počas a po práci
 • Spievať piesne a riekanky v rozsahu d1-h1 v primeranej intenzite so zreteľom na kolektívny spev
 • Rozvíjať schopnosť spoločne spievať v skupinách
 • Manipulovať s náčiním: kotúľanie, podávanie
 • Utvárať stav pohody

Na tekvičkovú slávnosť sme sa všetci veľmi tešili aj keď to čo si pre nás naše pani učiteľky pripravili bolo prekvapením.
Všetci sme si priniesli tekvicu, niekto malú iný veľkú iba Alicka nám priniesla tekvicového obra :o)
Na úvod sme si super zatancovali
Precvičili sme si nôžky – podávaním legovej tekvice
Každý z nás si vyzdobil tekvicu samolepiacimi geometrickými tvarmi
Predpripravenú tekvicu od Lilinky sme si vyrezali ,spoločne sme sa dohodli aké jej dáme oči ,ústa…
Vytvorili sme si výstavku našich krásnych diel
Zhodli sme sa ,že tekvicový obor bude mať trojuholníkové oči
Ďalšiu tekvicu sme po rozkrojení skúmali – boli v nej studené , klzké a lepkavé jadierka s dužinou.
Pani riaditeľka hrdo pozorovala akí sme šikovní.
Ochutnávka tekvicových jadierok bola veľmi rýchla – chutili nám 😊
Odfotili sme sa v maxi tekvici (všetci – viac foto na USB)
Zahrali sme sa pohybovú hru
„Tekvicový palček a obor“ – bola to veľká zábava
Vo farebnej tekvicovej súťaži sme so zakrytými očami určovali či chuť tekvice čo máme v ústach je sladká ,alebo slaná
V krásnych oranžových kostýmoch sme pani riaditeľke zaspievali pieseň „Krásavica tekvica“.
Všetci sme dostali nádherné medaily.

Na záver nás čakala vytúžená hostina :

 • Pečená tekvica + soľ / cukor,
 • Jablká,
 • Jahody,
 • Banány,
 • Pečené jablká so škoricou,
 • Hrozno,
 • Hrušky,
 • Slivky,
 • Mandarínky a iné chutné mňamky mizli rýchlosťou blesku 😊