AKTUÁLNE – JESENNÉ PRÁZDNINY

So súhlasom zriaďovateľa bude počas jesenných prázdnin v dňoch 30.10. a 2.11.2020

prevádzka MŠ prerušená.

Aktuálne po testovaní vás budeme ďalej informovať o prevádzke MŠ počas budúceho týždňa .