Oznam o predĺžení prevádzky MŠ od 15.6. 2020

Prevádzka MŠ : 7.00 – 16.30 hod.