AKTUÁLNA INFORMÁCIA O DOLOŽENÍ POTVRDENIA O ZDRAVOTNOM STAVE DIEŤAŤA

AKTUÁLNA INFORMÁCIA O DOLOŽENÍ POTVRDENIA O ZDRAVOTNOM STAVE
DIEŤAŤA  K ŽIADOSTI O PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE .

Vážení rodičia,
Ak ste v čase podávania žiadosti o predprimárne vzdelávanie neodovzdali Potvrdenie lekára o zdravotnom stave dieťaťa, je potrebné toto potvrdenie dodatočne doložiť
do 20 . 06. 2020 :

  1. Na riaditeľstvo MŠ Brezová 738/27 osobne alebo do poštovej schránky na pracovisku MŠ Brezová 738/27 a to aj v prípade , že ste už toto potvrdenie lekára o zdravotnom stave dieťaťa odosielali dodatočne elektronicky. Je nutné dopísať aj meno a dátum narodenia dieťaťa z dôvodu rýchlejšieho priradenia. V opačnom prípade, potvrdenie nebude priradené k žiadosti t.j. žiadosť bude neúplná.
  2. Ak bola žiadosť o predprimárne vzdelávanie zaslaná elektronicky bez podpisov obidvoch zákonných zástupcov, žiadame rodičov , aby žiadosť podpísali už osobne do 20.06.2020 v čase konzultačných hodín / pondelok 10.30-12.00 /
  3. Žiadosť bez podpisov obidvoch zákonných zástupcov a bez lekárskeho potvrdenia
    nebude možné akceptovať.

Ďakujem za pochopenie

Milka Hubertová
Riaditeľka MŠ