Oznam o prerušení prevádzky počs letných prázdnin

V čase od 20.07.2020 do 31.08.2020 bude prevádzka MŠ prerušená z dôvodov potreby dôkladného čistenia priestorov materskej školy, dezinfekcie prostredia a hračiek, ako aj čerpania dovoleniek zamestnancov.

2.9.2020 – začiatok nového školského roka 2020/2021
MilkaHubertová
riaditeľka materskej školy